Zobra.ru » เกมส์ » เกมอุตสาหกรรม » ดูเหมือนซูเปอร์มาริโอ้ Bros. ที่ความเร็วของ 380 พันเฟรมต่อที่สอง

ดูเหมือนซูเปอร์มาริโอ้ Bros. ที่ความเร็วของ 380 พันเฟรมต่อที่สอง

[เสียง postimg=19646238_the-slow-mo-guys-explains-how-a-tv_t979c071f..jpg]

ที่ creators ของช่องที่เชื่องช้าโมพวกเธอแสดงว่าเกมส์มดูเหมือนซูเปอร์มาริโอ้ Bros. จับได้บนกล้องอยู่ที่ความเร็วของ 380 พันเฟรมต่อวิ.

Aртем Семёнов
+ 0 -
  • มุมมอง:64
  • วันที่:01 January 2018 19:00

ที่นิยมกัปตัน..เสาทางนี้

วิดีโอ อีกเกมส์

กำลังโหลด...