Zobra.ru » เกมส์ » ทอม Clancy เป็นผีการจารกรรม Wildlands » เทรลเลอร์โหมด"-การทรย"สำหรับการจารกรรมผี Wildlands

เทรลเลอร์โหมด"-การทรย"สำหรับการจารกรรมผี Wildlands

เทรลเลอร์โหมด


ผู้พัฒนาจาก Ubisoft อเสนอเทรลเลอร์สำหรับ"-การทรย"สำหรับทอม Clancy เป็นผีการจารกรรม Wildlands. โหมดนี้จะปรากฎอยู่ในเกมส์กับที่บอกใน"-การทรย"แปดเครื่องเล่นต้องรอดชีวิตมากตามทางตามหาส่วนประกอบของอุปกรณ์แล้วอาวุธและสู้กันและกัน AI ฝ่ายตรงข้าม. กุญแจงาน-คนแรกที่ไปถึงที่จุดนัดพบ ถึงกระนั้นก็ตามก่อนที่การอพยพอย่างเฮลิคอปเตอร์จะออกไป operatives,พวกทหารต้องเปิดใช้งานสามคนพิเศษแสงสว่าง ในการกระตุ้นการทำงานของแต่ละเขต reduces"ส่งออก"และเมื่อคนอย่างหลัคือคนสุดท้ายทีประภาคารนันดตำแหน่งขอการให้อพยพพื้นที่มีกลายเป็นที่รู้จักเพื่อทั้งหมด

หลังจากเรียนจบอย่างน้อยหนึ่งตรงกับที่เครื่องเล่นจะได้รับชุด"โลนเวน-หมาป่า".

ที่ปลดปล่อยของปรับปรุงที่จะจัดขึ้นในวันนี้
Игровое сообщество
+ 0 -
  • มุมมอง:54
  • วันที่:07 July 2019 13:00

วิดีโอ อีกเกมส์

กำลังโหลด...